DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng
số lượng
mức lương
NGÀY HẾT HẠN
2
7 - 12 triệu đồng/ Tháng
15/10/2020
1
8-10M
31/12/2018
1
15 - 20M
31/12/2018
1
10 - 15 triệu + % hoa hồng
30/11/2018
1
10M - 15M
05/11/2018
ỨNG TUYỂN NGAY